Pozitívny záujem relevantných cieľových skupín o značku a dôvera v ňu - o tom bola a stále je PR komunikácia. Ako to však dosiahnuť sa v porovnaní z minulosťou diametrálne líši, aj vďaka masívnemu rozvoju technológií a sociálnych sietí. Nemení sa len spôsob tvorby obsahu či jeho prijímania, zvyšuje sa aj rýchlosť a množstvo informácií. Eva Šoucová, account director komunikačnej agentúry MCC PRofessionals, predstavuje 4 hlavné trendy, ktoré budú v tomto roku pre PR oblasť a celkovú komunikáciu značiek kľúčové.