Predaj podniku, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) je náročný proces, ktorý si vyžaduje hlboké pochopenie účtovných zásad a daňových predpisov. Aby sme objasnili, ako sa táto transakcia eviduje, v tomto príspevku si prejdeme základy predaja podniku s DPH. Aký komplexný postup úkonov vás čaká pri predaji spoločnosti s dph?

Pripravte si dokumenty

Pred začatím procesu predaja je nevyhnutné mať k dispozícii všetky potrebné dokumenty o firme. Do tejto kategórie patrí zakladateľská zmluva, stanovy, zmluvy so zákazníkmi a dodávateľmi, daňové priznania, účtovné závierky, inventúrne súpisy a ďalšie relevantné právne dokumenty. Okrem toho je dôležité mať štruktúrované a prehľadné účtovné záznamy.

zmluva

Určte predajnú hodnotu spoločnosti

Pri predaji je nevyhnutné poznať správnu hodnotu firmy. Na pomoc pri posudzovaní aktív, pasív a perspektív spoločnosti môžete požiadať o pomoc odborníka, napríklad audítora alebo konzultanta. Predajná cena sa určuje na základe tohto ocenenia.

Kontaktujte potencionálnych investorov

Existujú rôzne prístupy k hľadaniu nových zákazníkov pre podnik. Môžete uvažovať o umiestnení inzerátov na relevantných obchodných portáloch, vyhľadávať kontakty v obchodných sieťach alebo dokonca sprostredkovať prostredníctvom makléra alebo právnika.

Rokovanie o podmienkach predaja a podpísanie zmlúv

Po nájdení potenciálneho kupujúceho pre vašu firmu je ďalším krokom rokovanie o podmienkach predaja. Tieto kritériá zahŕňajú kúpnu cenu, splátkový kalendár, okolnosti prevodu vlastníctva a ďalšie dôležité podrobnosti. Po dosiahnutí dohody o podmienkach musia strany uzavrieť zmluvu, v ktorej sa uvedú tieto podmienky, ako aj ich príslušné práva a povinnosti.

firma

Daňové povinnosti

Predaj podniku, ktorý je platcom DPH, má aj daňové povinnosti. Po predaji musí firma podať požadované daňové priznanie a zaznamenať zmenu vlastníka na daňovom úrade. Ak predaj spĺňa kritériá na oslobodenie od DPH, je potrebné vykonať potrebné kroky a splniť zákonné požiadavky.

Prevody aktív a ukončenie činnosti

Po dokončení predaja a zaplatení kúpnej ceny sa aktíva a právomoci firmy musia formálne previesť na nového vlastníka. Okrem toho je potrebné podnik zlikvidovať, čo zahŕňa splnenie všetkých právnych a administratívnych požiadaviek, zatvorenie sídla a ukončenie dohôd so zamestnancami.

Viac o tomto celom procese, odborné poradenstvo ako aj o celý predaj firmy s dph sa za vás postará 41bussines.com.