Založiť sro na Slovensku môže byť pre potenciálnych podnikateľov vzrušujúca ambícia. Tento typ spoločnosti má množstvo výhod vrátane obmedzeného ručenia a dobre definovaného právneho rámca. V tomto príspevku vám podrobne a krok za krokom priblížime proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku.

Krok 1: Identifikujte svoje podnikanie

Výber vystihujúceho obchodného mena pre vašu firmu je prvým krokom pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. Uistite sa, že obchodné meno spoločnosti je v súlade so slovenskými právnymi pokynmi pre výber názvu. Názov spoločnosti by nemal byť identický, podobný ani porušovať žiadne už registrované obchodné značky, ani by nemal byť rovnaký ako už používané firemné názvy.

zmluva

Krok 2: Riaditelia a akcionári

V Slovenskej republike musí mať akciová spoločnosť minimálne jedného riaditeľa a jedného akcionára. Akcionári môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, a môžu byť občanmi Slovenska alebo cudzinci. Riaditeľ je zodpovedný za dohľad nad každodennými podnikateľskými činnosťami v spoločnosti. Pri výbere kandidátov na tieto pozície je kľúčové vybrať si spoľahlivých a dôveryhodných ľudí.

Krok 3: Sídlo spoločnosti

Vyberte si miesto pre sídlo vašej spoločnosti v Slovenskej republike, aby ste ju tam mohli legálne zaregistrovať. Táto adresa musí byť dostupná počas bežných pracovných hodín, pretože bude slúžiť na oficiálnu korešpondenciu. Máte možnosť vybrať si fyzickú kanceláriu alebo virtuálne sídlo.

Krok 4: Základné imanie

Zistite, koľko akcií je potrebných pre obmedzenú spoločnosť. Eseročka v Slovenskej republike musí mať minimálny základný kapitál vo výške 5 000 EUR. Pri založení spoločnosti musí byť aspoň 50 % základného kapitálu uhradených. Pre správu akciového kapitálu je vhodné vytvoriť špeciálny bankový účet pre vašu spoločnosť.

základné imanie

Krok 5: Notárske overenie

Overte Zakladateľskú listinu, resp. Spoločenskú zmluvu a ďalšie potrebné dokumenty u notára. Notár overí dokumentáciu a potvrdí legitimitu akcionárov a riaditeľov. Právna platnosť vzniku vašej spoločnosti bude potvrdená pečiatkou a podpisom notára.

Krok 6: Živnostenské oprávnenie

Získajte živnostenské oprávnenie pre obchodnú činnosť, ktorou sa chcete zaoberať. Oprávnenie o živnostenskom podnikaní potvrdzuje legitimitu vašej spoločnosti ako účastníka určitého odvetvia. Pre niektoré činnosti môže byť potrebné získanie licencie alebo povolenia od príslušných orgánov. Uistite sa, že ste dodržali všetky zákonné predpisy, ktoré sa týkajú prevádzky vašej spoločnosti.

Krok 8: Platiteľ dane

Zaregistrujte svoju spoločnosť u slovenskej daňovej agentúry. Musíte predložiť potrebnú dokumentáciu, vrátane zakladateľských dokumentov spoločnosti, informácií o akcionároch a riaditeľoch a dôkazu o registrovanej adrese sídla spoločnosti. Po registrácii vám bude pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ) a v prípade potreby aj DIČ DPH.