4 hlavné PR trendy pre rok 2017

Pozitívny záujem relevantných cieľových skupín o značku a dôvera v ňu - o tom bola a stále je PR komunikácia. Ako to však dosiahnuť sa v porovnaní z minulosťou diametrálne líši, aj vďaka masívnemu rozvoju technológií a sociálnych sietí. Nemení sa len spôsob tvorby obsahu či jeho prijímania, zvyšuje sa aj rýchlosť a množstvo informácií. Eva Šoucová, account director komunikačnej agentúry MCC PRofessionals, predstavuje 4 hlavné trendy, ktoré budú v tomto roku pre PR oblasť a celkovú komunikáciu značiek kľúčové.

Vplyv PR vidíme všade, aj keď si ho nemusíme uvedomovať, či je to už kauza Volkswagenu alebo prezidentská kampaň v USA. Niet preto divu, že aj na Slovensku z roka na rok objemy investícií do PR, no najmä význam komunikácie narastá. Samozrejme, je tu rad ďalších faktorov, ktoré ovplyvnia PR trh, ale tieto 4 budú v roku 2017 tie najhlavnejšie:

Video a sociálne siete

Priemerný človek podľa aktuálnych prieskumov sleduje 32 videí mesačne, pričom videá značiek, spoločností a inštitúcií zaznamenali až k 74 %-tný rast. Človek je skrátka vizuálny tvor, preto niet divu, že video na sociálnych sieťach bude tohto roku dominovať. Pozrime sa nielen na facebook, ktorý Slováci sledujú najviac, ale aj na instagram či snapchat. Video ako nosič na zaujímavé predstavenie značiek, produktov, rozhovory - skrátka ideálne na komunikáciu s fanúšikmi!

No pozor - s rozmachom sociálnych sietí prišiel aj boom nových portálov a webových stránok, ktoré priniesli fresh obsah. V online oblasti sa však vyskytuje pomerne veľa webov a stránok, o ktorých dôveryhodnosti sa dá minimálne diskutovať. Obsah len preberajú, ba častokrát až prekrúcajú a ten tak stráca na svojej hodnote. Preto je dobré si v tejto oblasti vyberať alebo radšej tento výber zveriť odborníkom na komunikáciu.

Dôvera a kontrola

Boom sociálnych médií priniesol tiež tendenciu zvýšenej kontroly verejnosti – každý môže postovať, čo si práve myslí, šíriť akékoľvek svoje myšlienky. A ako všetci vieme, skôr sa napíše negatívna skúsenosť so značkou, ako tú pozitívnu. Je naivné myslieť si, že v tomto prípade je negatívna reklama dobrá reklama. Nikdy inokedy ako dnes nebolo zničenie povesti prostredníctvom falošných profilov, trollov, či neoverených spravodajských zdrojov jednoduchšie. Hodnotenie verejnosti je dnes silné, častokrát až prehnane kritické – ľudia chcú vedieť, čo sa za značkou skrýva, akí ľudia ju tvoria, ako sa správa. Práve preto je dôležité komunikovať, no treba komunikovať k ľuďom aj prostrediu transparentne, eticky a s pocitom zodpovednosti za všetko, čo hovoríme. Len tak sa dá zvládnuť tlak verejnosti a prípadná krízová komunikácia. Rozsah PR komunikácie expanduje čoraz viac, aj preto bude riadenie reputácie, teda dobrej povesti v tomto roku bude kľúčové. Reputácia je schopná urobiť zo značky love brand, preto je potrebné myslieť nielen krátkodobo, ale najmä dlhodobo. PR odborníci dokážu vašu dobrú povesť rozvíjať, zlepšovať, no predovšetkým chrániť.

Obsah, obsah, obsah

Podľa prieskumu sociálnych sietí, Slováci najviac na facebooku, ale aj instagrame na stránkach značiek lajkujú a komentujú posty, no tiež čítajú príspevky. Video obsah pozerá viac ako polovica z nás. Ľudia očakávajú, že značka povie svoj názor, resp. postuje zábavný obsah - skrátka hľadáme informácie o produktoch, značkách. Ak je obsah dobrý a zaujímavý, ľudia sú ochotní zdržať sa pri ňom. Pozrime sa na náš denník N či MONO, ktoré prinášajú dlhšie články, ale hoci aj na twitter, ktorý dal uplynulý rok užívateľom väčšiu slobodu a z celkového počtu 140 znakov už neodčítava znaky za fotky, gify, videá či odkaz. Sústreďuje sa na multimediálny obsah.

Obsah je teda prvoradý. Kombinujte zdieľanie zaujímavého contentu cez rôzne typy médií: sociálne médiá (facebook, instagram, twitter, linkedin), cez platené advertoriály, tradičné printové médiá, google adwords atď., a tým zväčšite potenciál vašej komunikácie. Neváhajte využiť prieskumy, zaujímavosti, novinky, zapojenie odborníkov, aj natívne PR články – všetko to zvyšuje šance, že váš obsah bude zaujímavejší, pútavejší. Ak máte relevantný content, zvýšite povedomie o vašej značke a navyše - z toho množstva správ, ktoré novinári každodenne dostávajú – určite zvýšite svoje šance, že ich osloví práve váš obsah.

Nebojte sa tiež zapojiť influencerov – autentických obhajcov vaše značky, ktorí majú svojich followerov a sú sprievodcom a autoritou pre vašu cieľovú skupinu. Nemám na mysli len celebrity. Vhodne zapojení influenceri dodajú správny výsledok komunikácii vašej značky a zvýšia jej dôveryhodnosť, veď podľa prieskumu Nielsen až 92% z nás verí v odporúčanie druhých, svojich známych, priateľov, rodiny. Nebojte sa tiež svoj obsah diverzifikovať  - aj vďaka tomu môžete vyskúšať, čo vám prináša najlepší efekt, najlepšie zapojenie publika, najvyššiu návratnosť. Strategický obsah je relevantný, vysoko kvalitný, zaujímavý a autentický a práve s takýmto obsahom vám vedia poradiť tí najpovolanejší – PR odborníci.

Meranie

A sú to zase sociálne médiá a online prostredie, vďaka ktorým vieme PR merať efektívne a preukázať, že investícia do PR a komunikácie mala zmysel - máme oveľa lepšiu predstavu o jeho dosahu, angažovanosti a konkrétnych výsledkoch. Aj keď na druhej strane treba priznať, že nie všetko sa dá v PR odsledovať. Ak klient pochopí, že PR je tou hybnou silou na komunikáciu s jeho cieľovými skupinami a dôveruje profesionálom, výsledky nielen kvantitatívne, no najmä kvalitatívne sa jasne ukážu. Samozrejme, je nutné vystavať skvelú komunikačnú stratégiu a neľutovať vložených investícií. Platí, že radšej mať jeden článok, ktorý skutočne zasiahne vašu cieľovú skupinu, ako množstvo výstupov bez efektu. V PR už neplatí, že je to veľa muziky za nič, ale za dobre odvedenú prácu a úsilie predsa prináleží adekvátna odmena – v ktoromkoľvek odvetví. Vhodné je stanoviť si hneď na začiatku očakávania na oboch stranách, jasné ciele, časovú os, predpokladané náklady, postupnosť krokov, KPI atď.

Kvalitní komunikační profesionáli dokážu príbeh klienta, značky, produktu doručiť cieľovej skupine, ktorú však treba dobre poznať, vedieť, ako uvažuje, aké má potreby a očakávania. Jednoducho byť viac strategický a analyzovať. Neustále. Pred, po aj počas kampane. Tak budeme vedieť, ako sa zapája publikum, aký je počet interakcií, aké sú komentáre, aká je dĺžka interakcie s obsahom, počet preklikov, diskusie, návštevnosť, zdieľania... Teda aký obsah či médium oslovilo najviac cieľovú skupinu, čo produkuje najväčšiu mieru angažovanosti vášho publika a konverzie a ako adekvátne reagovať, komunikovať.

Popri tradičných a osvedčených PR službách sú teda kvalitné komunikačné agentúry schopné priniesť nové, tvorivé spôsoby storytellingu vašej značky smerom k publiku. Sú nielen kreatívne, no tiež zdarne prepájajú marketing, digital a ďalšie nástroje komunikácie s cieľom priniesť relevantný content transparentným a zodpovedným spôsobom. Kľúčové je, aby celková komunikácia mala synergický efekt, bola zosúladená a sledovala spoločné ciele - zvýšenie povedomia o značke, pozitívny vzťah spotrebiteľov k nej a dobrú reputáciu. Najlepšie však s nimi vedia pracovať tí najpovolanejší – komunikační profesionáli, ktorí vás prevedú všetkými úskaliami, aby využili všetky výzvy a príležitosti, ktoré na nás tento rok čakajú.

Eva Šoucová, account director komunikačnej agentúry MCC PRofessionals, pôsobí v oblasti marketingu, PR a komunikácie viac ako 15 rokov.

Použité zdroje a prieskumy: Buzzkeep, ComScore, Strategie, Digeratimag